Czym się zajmuję

 • SPRAWY SPADKOWE

  • jak najlepiej przekazać majątek w rodzinie - planowanie sukcesji (np. jak wykorzystać testament, darowizny, umowę o dożywocie, jak przekształcić firmę rodzinną przed jej przekazaniem, jak założyć fundację rodzinną),
  • stwierdzenie nabycia spadku,
  • dział spadku,
  • zachowek,
  • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
  • inne sprawy spadkowe (np. odrzucenie spadku, sporządzenie wykazu inwentarza)
 • UREGULOWANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI

  • zasiedzenie, uwłaszczenie,
  • zniesienie współwłasności,
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • rozgraniczenie nieruchomości,
  • odwołanie darowizny nieruchomości,
  • sprawy o drogę konieczną i inne służebności,
  • sprawy o służebność przesyłu przeciwko przedsiębiorstwom przesyłowym,
  • wnioski o wpis w księdze wieczystej
 • SPRAWY RODZINNE

  • rozwód, separacja,
  • alimenty (ustalenie alimentów, podwyższenie lub obniżenie alimentów, uchylenie alimentów),
  • sprawy o władzę rodzicielską (ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej) i kontakty z dziećmi,
  • podział majątku wspólnego małżonków,
  • ustalenie pochodzenia dziecka (ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie macierzyństwa)
 • PRAWO PRACY

  • pomoc w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia,
  • ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • sprawy o zaległe wynagrodzenie, o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • EMERYTURY I RENTY, SPORY Z ZUSEM

  Sporządzam odwołania i reprezentuję Klientów przed sądami w sprawach przeciwko ZUS o:

  • wysokość emerytury,
  • emeryturę pomostową, rekompensatę za pracę w warunkach szczególnych,
  • rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę socjalną, rentę rodzinną,
  • odszkodowanie i inne świadczenia z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
  • w sporach z ZUS o podleganie ubezpieczeniom społecznym
 • POMOC OSOBOM ZADŁUŻONYM I FRANKOWICZOM

  • ustalanie stanu zadłużenia Klienta,
  • negocjacje z bankami, firmami pożyczkowymi i windykacyjnymi w sprawie umorzenia części zaległości, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności,
  • sporządzanie pism procesowych (np. sprzeciw od nakazu zapłaty, odpowiedź na pozew, sprzeciw w elektronicznym postępowaniu upominawczym), reprezentacja Klientów przed sądami i komornikami w sprawach przeciwko bankom, firmom pożyczkowym i firmom windykacyjnym,
  • reprezentacja Klientów przed sądami i komornikami w sprawach frankowych
 • ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE

  Pomagam Klientom w sporach z firmami ubezpieczeniowymi. Staram się, aby Klient uzyskał odszkodowanie lub zadośćuczynienie w należnej wysokości. Rozmawiam z firmą ubezpieczeniową, negocjuję warunki ugody, a jeżeli trzeba - składam pozew do sądu i reprezentuję Klienta przed sądem.

  Pomagam przy dochodzeniu świadczeń za:

  • uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego,
  • śmierć osoby bliskiej w wyniku wypadku komunikacyjnego,
  • uszczerbek na zdrowiu w wyniku innego wypadku losowego, np. potknięcie na nierównym, nieodśnieżonym chodniku,
  • błąd w sztuce lekarskiej,
  • wypadki przy pracy, w tym również przy pracy "na czarno",
  • wypadki przy pracy w gospodarstwie rolnym,
  • z ubezpieczeń majątkowych (np. przy uszkodzeniu czy kradzieży pojazdu, zalaniu mieszkania, zniszczeniu mienia w wyniku pożaru i szkód pogodowych).

  Jeżeli starasz się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie - lepiej powierzyć sprawę wybranemu radcy prawnemu w Twojej okolicy. Nie ufaj różnym pośrednikom (agentom, konsultantom), którzy nachodzą Cię w domu albo dzwonią, choć nie udostępniłeś swojego adresu lub numeru telefonu.

 • UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

  Warto zastanowić się, czy upadłość konsumencka jest najlepszym rozwiązaniem akurat w Twojej sytuacji.

  Analizuję sytuację Klienta, doradzam przed podjęciem decyzji, przygotowuję wniosek i reprezentuję Klienta przed sądem w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 • SPRAWY KARNE

  Jestem obrońcą osób oskarżonych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia. Bronię Klienta na policji, w prokuraturze i przed sądem.

  Występuję jako pełnomocnik osób pokrzywdzonych przestępstwem. Staram się, aby szkoda wyrządzona przestępstwem została naprawiona.

 • UMOWY W ŻYCIU CODZIENNYM

  Przygotowuję lub sprawdzam umowy zawierane przez Klientów w życiu codziennym, np. umowy dotyczące nieruchomości, umowy najmu mieszkania, umowy z bankami, deweloperami.

  Warto udać się do radcy prawnego PRZED podpisaniem umowy.

 • SPRAWY ADMINISTRACYJNE

  Sporządzam odwołania od decyzji organów administracji i skargi do sądów administracyjnych oraz reprezentuję Klientów przed organami administracji i sądami administracyjnymi.

 • PRAWO W TWOJEJ FIRMIE

  Zapewniam pomoc prawną dla start-upów. Doradzam, jaką formę działalności wybrać, jaką spółkę założyć, informuję o skutkach podatkowych i w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Przygotowuję umowy i wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego.

  Zapewniam bieżącą obsługę prawną dla firm (pomoc we wszelkich bieżących kwestiach prawnych związanych z działalnością firmy).

  Reprezentuję Klientów w sprawach windykacyjnych oraz wszelkich innych związanych z działalnością firmy przed sądami, komornikami i organami administracji.

Jeżeli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, ale na liście nie ma Twojej sprawy - skontaktuj się ze mną.

Obszar działania: Nowy Sącz, Kraków, Tarnów, Brzesko, Gorlice, Limanowa, Muszyna, Nowy Targ, Dąbrowa Tarnowska

Dane adresowe:

Dawid Kądzielawa Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Narutowicza 8/4, 33-300 Nowy Sącz

NIP: 8711680832

Zapraszam do kontaktu:

 Tel.: 509 301 068

kancelaria@kadzielawa-radcaprawny.pl